E-CRIS

ECRIS

Информациони систем о истраживачкој ђелатности у Црној Гори

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Персоналне библиографије

За ауторе за које су библиографске јединице обрађене у COBISS систему

Библиографије серијских публикација

За серијске публикације чији су чланци обрађени у COBISS систему
20

најновијих докторских дисертација

    20

    најновијих магистарских радова

      20

      најновијих дипломских радова