U ovim trenucima kada se suočavamo sa situacijom koju je nastala zbog korona virusa, važno je da se možemo osloniti na ljude i usluge koji nam pomažu da ovaj period lakše prebrodimo. IZUM se pridružuje preduzećima, ustanovama i pojedincima koji se trude da usluge, koje su neophodne za izvođenje vaspitno-obrazovnih procesa, istraživačkog rada i bibliotečkih usluga, nesmetano rade.
Ostajemo vam na raspolaganju na našim standardnim kanalima za komuniciranje ukoliko imate pitanja u vezi sa obezbjeđivanjem pristupa uslugama. Molimo vas za razumijevanje ukoliko dođe do manjeg kašnjenja sa odgovorom, jer rad obavljamo od kuće.

Platforma COBISS

COBISS predstavlja organizacijski model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama. više ...

COBISS.net

Potvrđen projekt međunarodne razvojne suradnje u izgradnji nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema i informacijskih sistema o istraživačkoj djelatnosti.

IZUM – Institut informacijskih znanosti, Maribor

Javni zavod, ustanovljen kao informacioni servis slovenačke nauke, kulture i obrazovanja. Pretežno se bavi razvojem i funkcionisanjem sistema i servisa COBISS.

Statistike za lokalne baze podataka

COBISS+, mCOBISS, transakcije Pozajmice

Biblioteka u COBISS-u

-

Zapisa u bazi COBIB.CG

-

Knjiga

-

Članaka

-

Časopisa

-

CD-ova/DVD-ija

-

Statistički pokazatelji više ...